Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Arbetsmiljön måste vara rätt!

En god arbetsmiljö är en förutsättning för glädje på arbetet och framgång för företaget. Och arbetsmiljön formas av olika faktorer. Med en framtidssäker arbetsplats där varje individ upplever respekt och erkännande från överordnade och kollegor samt känslan av att verkligen göra nytta bidrar till det hyllade arbetsklimatet. Vi kan alla skriva under på dessa värderingar.

Med lite mer än 120 medarbetare är vi ett företag med optimal storlek. Det är tillräckligt stort för att inrymma olika styrkor och kompetenser, men samtidigt tillräckligt litet för att kunna vara flexibla och personliga, och kunna erbjuda en ”hemvist” för alla våra medarbetare. Hos oss är kollegor inga ”nummer”, utan individuella personligheter som har sin självklara plats i det dagliga arbetet.

Därför är det viktigt för oss med en positiv identifiering med företaget, engagemang och laganda. Konstruktivt samarbete och positivt tänkande främjar glädjen i arbetet och klimatet i medarbetarteamet.

Vi värdesätter laganda!

Vi är framgångsrika tillsammans eller inte alls. Varje avdelning och varje person bidrar med sin egen oumbärliga och värdefulla insats. Det kan vi vara överens om.

Att det förekommer olika intressen och synpunkter ligger i sakens natur och vidgar horisonten. Det är dock viktigt att sammanföra dessa aspekter till gagn för hela företaget. Därför kan och vill vi inte ha vattentäta skott mellan grupper och avdelningar. I stället är det uttalat mål att se till helheten. Den konflikt mellan teknikavdelningen och marknadsavdelningen som fortfarande finns på vissa ställen vill vi motverka genom att förse säljarna med tekniska insikter och teknikerna med kommersiellt tänkande. Sådana faktorer främjar upplevelsen av att vi är ett enda team.

Idéer och samarbete efterfrågas!

Oavsett vad du har för begåvning, utbildning och yrkeserfarenhet kan du bidra med din specifika och individuella profil. Din kompetens, ditt engagemang och din tillförlitlighet ger dig respekt och auktoritet i teamet. Dina idéer, förslag och impulser är välkomna oavsett position.

Är du flexibel och villig att lära?

Det rätta svaret är förstås ”ja”. Bara de företag som anpassar sig snabbt efter förändrade marknadsvillkor och kundbehov kan nå framgång. Förutsättningen är en vilja och förmåga att förändras och förbättras. För att lyckas med detta behöver vi ha med hela teamet på båten. Är du flexibel? Uppskattar du rentav förändringar? Då har du kommit till rätt ställe.

Det är kvaliteten som räknas!

Sedan 1998 använder vi ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001, av fri vilja och övertygelse, helt utan påtryckningar från våra kunder. Eftersom alla ger sina individuella bidrag till helheten räknar vi med varje enskild medarbetare. Det finns bokstavligen ingen arbetsuppgift som inte har någon inverkan på kvaliteten. Det innebär att vi har drygt 120 kvalitetschefer som var och en ansvarar för sitt arbetsområde. Vill du vara en av dem?

Vi erbjuder avtalsenliga löner!

Som medlem i arbetsgivarföreningen för den kemiska industrin och VCI har våra medarbetare förmåner enligt en överenskommen löneskala. Denna anses allmänt vara bland de bästa. Det blir alltså ”grönt ljus” även för denna inte helt oviktiga sida.