Premium – säkerhet genom kvalitetsledning

Redan på 1990-talet installerade vi ett officiellt kvalitetsledningssystem. Sedan dess har vi genomgått extern provning och certifiering enligt DIN EN ISO 9001. För oss är kvalitetsledning inte ett tomt ord i en reklambroschyr, det är en del av vår självbild. Därför fortsätter vi ständigt att utveckla detta och skapar därmed en dynamisk kvalitetsprincip som är djupt förankrad i företagets struktur. I ett nötskal: Fel ska systematiskt undvikas. Om ett fel ändå inträffar ska vi ta lärdom av detta genom att anpassa processerna eller förbättra utbildningen för att undvika detta fel i framtiden.

I linje med denna övertygelse var vi ett av de första företagen i Tyskland som på eget initiativ blev certifierade direkt efter införandet av den senaste standarden 9001:2015. Vår kvalitetsprocess innefattar alla relevanta ämnen: Lagstiftning, konsumentskydd, miljöskydd, efterlevnad, dataskydd, arbetarskydd, kvalitetssäkring, vidareutbildning, hälsoskydd, arbetsorganisation och provningsmetoder, bara för att nämna några exempel.

Denna kvalitetsledning är central för oss och våra värderingar.