BergerTool MixBox för ytbehandlingsprodukter
Den transparenta behållaren är det perfekta hjälpmedlet i arbetet. Skalan underlättar blandning av våra tvåkomponentslacker i blandningsförhållandet 10:1 eller 20:1 och är även lämplig för mindre kvantiteter. BergerTool MixBox är så utformad att behållaren kan stängas med locket även om rollern är kvar. BergerTool MixBox är inte godkänd för transport av farligt gods!

Inläggspåse för engångsbruk för BergerTool MixBox
Vid användning av lösningsmedelshaltiga golvlackprodukter måste inläggspåsen ovillkorligen användas.

Produktdata

Art-Nr.:
1033A00A (MixBox)
1041A00A (One-Way-Bag)

Typ/mått:
15 l