Brilliance MedicalSurface är ett bruksfärdigt, flytande ytdesinfektionsmedel för yrkesmässig användning. Produkten är lösningsmedelsfri och därmed inte brandfarlig, har inga faropiktogram och är idealisk som vattenhaltig natriumhypokloritlösning för små och stora områden som golv, bord, möbler, sängar, fönster och dörrar. Avsett för hygienisk rengöring mot bakterier, svamp och virus (såsom influensa eller corona). Dessa inaktiveras eller dödas med en effektivitet på 99,999 %. Produkten är därmed idealisk för sjukhus, vårdcentraler, läkarmottagningar, städning, omvårdnadstjänster och andra liknande verksamheter och professionella användare för att skydda hälsan för medarbetare och besökare. Den alkoholfria sammansättningen i Brilliance MedicalSurface har två stora fördelar framför alkoholbaserade produkter: 1. Ingen brandfara vid applicering på stora ytor. 2. Inga alkoholrelaterade skador på ytan uppstår. Brilliance MedicalSurface är registrerat med nr: 96370 enligt tyska institutet för arbetarskydd och yrkesmedicin, har certifiering enligt Dermatest samt VAH-certifiering.

Produktdata

Art-Nr.:
ZZ53 000A AJ10

Minsta hållbarhetstid:
12 månader*

Giscode:

Torktid:

Applicering:

Glansgrader/kulörer:

Förpackningsstorlekar:
5 l

Pall:
60 x 5 l

Certifikat/godkännanden

 

Dermatest – mycket bra