Maximal teknisk säkerhet tack vare perfekt avstämda limsystem.

Ett förstklassigt parkettgolv måste limmas på ett sätt som är säkert i alla avseenden.

I fokus står den tekniska prestandan med mycket god vidhäftning, mycket hög bearbetbarhet och en tekniskt säker läggning. På så sätt undviks komplikationer med andra material och oönskade konsekvenser längre fram.

Även frågan om hälsoskydd för installatören och kunden har en central roll. Eventuella hälsoproblem måste undvikas helt, eller begränsas till ett minimum beroende på produktkategori, både under läggningsprocessen och den efterföljande användningen av rummet.

Produktfamiljen BergerBond representerar premiumsegmentet för limning av parkett- och trägolv och erbjuder alla dessa fördelar. BergerBond-produkterna erbjuder ytterligare säkerhet för det sammanlagda systemet tack vare de systematiska provningarna av Berger-Seidles produkter för ytbehandling.

Det stora och specialiserade BergerBond-sortimentet erbjuder rätt lösning för alla behov på toppnivå – helt och hållet ”Made in Germany” och med ytterligare smarta problemlösare.

Den höga nivån av miljövänlighet och hälsoskydd verifieras av omfattande externa certifieringar som EC1-märkningen, Den blå ängeln, Gröna punkten, överensstämmelse med LEED-kraven och naturligtvis den tyska byggnadsinspektionens godkännande.