BergerTool ToothedTrowel tandad spackel är avsedd för applicering av BergerBond parkettlim. Den finns med olika tandningar.

Produktdata

Art-Nr.:
1068A00A (A2)
1069A00A (B1)
1052A00A (B3)
1053A00A (B7)
1054A00A (B11)
1059A00A (B15)

Typ/mått:
A2
B1
B3
B7
B11
B15