Skydd – hälsa, miljö och hållbarhet

Hållbarhet, miljöskydd och hälsoskydd är viktiga och fundamentala delar av vår företagsfilosofi. Denna filosofi tar sig många uttryck i Berger-Seidles produktsortiment, som exempelvis med reduktion eller helt uteslutande av lösningsmedel, undvikande av problematiska ämnen som NMP/NEP samt användning av förnybara och naturliga råvaror som naturoljor och vatten så långt det är tekniskt möjligt. På så sätt kan vi kombinera ekologi med ekonomi.

Dessa skyddsåtgärder är inte bara fagra ord i en reklambroschyr – de är konkreta. Exempel på dessa är produkter som en 100-procentig olja eller det första helt isocyanat-/aziridinfria och vattenbaserade tvåkomponentslacket på marknaden som därmed är helt befriat från riskmärkning enligt CLP-förordningen. Resultat: Maximal prestanda med maximalt hälsoskydd för hantverkare och slutkunder.

Detta bekräftas av många olika externa certifikat från institut och myndigheter. Exempel: Den blå ängeln, Emicode EC1 och certifikat för barnleksaker.

På så sätt hjälper vi även personer med allergier och överkänsligheter, såväl hantverkare som husägare. Tillsammans minskar vi hälsoriskerna tack vare skonsamma produkter med unikt låga utsläpp kombinerat med individuell rådgivning. I samråd med läkare diskuterar vi även krav på innehållsämnen i detalj där så behövs.

Sedan mitten av 1970-talet har vi utvecklat de första vattenbaserade parkett- och korklacken. En lång och komplex utvecklingsprocess var och är fortfarande nödvändig. Idag kan vi säga att tankarna om miljö och hälsa inte är någon lyx, utan kan förverkligas även vid maximala krav på kvalitet.

Denna grad av hållbarhet uppnår vi tack vare ett nära samarbete med och årtionden av förtroende från våra kunder. Varje enskilt köpbeslut hos Berger-Seidle hjälper därmed inte bara kunden själv och miljön – varje köp stödjer även Berger-Seidle som ett medelstort, familjeägt utvecklingsföretag som dagligen och konkret strävar efter att utveckla nya och förbättrade ”gröna” produkter.