BergerBond® M1X är ett enkomponentslim baserat på silanterminerade polymerer (SMP), elastiskt. Lämpligt enligt DIN EN 14293 för spänningsfri limning av lamellparkett med 2 eller 3 skikt. BergerBond® M1X är lösningsmedelsfritt, innehåller inte vatten och är lämpligt för stolshjul. BergerBond® M1X ger en krympfri, snabb och säker limning.

Produktdata

Art-Nr.:
YM06-0000-0AL

Minsta hållbarhetstid:
18 månader*

Giscode:
RS10

Bearbetnings-/läggningstid:
25-35 minuter**

Bearbetningsbar efter:
12 timmar**

Applicering:

Luftningstid:
ingen

Golvvärme:
Ja

Förpackningsstorlekar:
21 kg (3 x 7 kg säck)
17 kg

Pall:
36 x 21 kg
33 x 17 kg

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Certifikat/godkännanden