Produktion – kvalitet genom teknik

Hög leveransberedskap – snabbt och nyproducerat

En mycket hög leveransberedskap är en del av företagets grundläggande motto. För att säkerställa detta analyserar vi systematiskt såväl de säsongsmässiga som de kort- och långsiktiga trenderna och anpassar ständigt vår lagerkapacitet efter de nya behoven och den aktuella efterfrågeutvecklingen. Vårt mål är att alltid och utan dröjsmål kunna leverera samtliga standardprodukter upp till större orderkvantiteter. Samtidigt ser vi till att vi alltid fyller på lagret med nyproducerade varor. För specialkunder eller storkunder i Tyskland och i resten av världen tillverkar vi också hela satser på orderrelaterad basis, något som ofta är viktigt vid långa transportvägar, exempelvis till Ryssland, USA, Kina eller Australien. Två stora distributionshallar med fyra parallella lastkajer möjliggör snabb hantering av små och stora beställningar. Hela processen fullt spårbar till plats och tillverkningssats, från råvara till färdig produkt. Vi kan därmed stödja våra kunder med hög leveransberedskap – snabbt och nyproducerat.

Flexibilitet

Hos Berger-Seidle har flexibilitet största vikt. Produktionsområdet är utrustat på ett sådant sätt att vi kan framställa tillverkningssatser på mellan 1 kg och 15 000 kg. Det angränsande distributionsområdet kan flexibelt färdigställa såväl små beställningar som hela container- och jumbolaster under orderplockningen. Tack vare arbetsrotation kan många medarbetare arbeta med varierade uppgifter vilket gör att flaskhalsar lättare identifieras och kan åtgärdas.

Den senaste produktionstekniken

Berger-Seidle gör hållbara och regelbundna investeringar i toppmodern produktionsteknik. På så sätt uppnår vi inte bara nämnda flexibilitet, utan även den tillförlitlighet och effektivitet som utmärker modern produktionsteknik. Systemstödda processer, halv- och helautomatiska, stödjer det kompetenta medarbetarteamet och bidrar till att identifiera och undvika mänskliga fel. Dessa möjliggör också exakt identiska produktionsprocesser oavsett arbetslag. Maskinparken omfattar all relevant utrustning och processer, däribland vakuumpulverblandare för limtillverkning, pärlkvarnar för perfekt malning, små system för produktion direkt i försäljningsbehållaren, automatiska lindnings- och krympanordningar för optimal lastsäkring, små och stora pulverblandare/dispergerare för olika partistorlekar, små och stora halv- och helautomatiska fyllningsanläggningar, parametrar för kontrollerad och sluten processtyrning och mycket mer.

Tredubbel kvalitetssäkring

Något av det allra viktigaste i vår verksamhet är att tillhandahålla säkra produkter med högsta möjliga tillförlitlighet. Av detta skäl arbetar vår produktionsavdelning med hållbar och tredubbel kvalitetssäkring för varje produkt: För det första för varje råvara, för det andra för varje halvfabrikat eller mellanprodukt och för det tredje för varje slutprodukt. Vårt laboratorium definierar exakta kriterier och målvärden för varje enskilt fall. Dessa kontrolleras och övervakas kontinuerligt för varje tillverkningssats, och godkännande beviljas endast om kraven uppfylls – med trefaldig säkerhet.

Högsta processtekniska sakkunskap

Hög och specialiserad processteknisk sakkunskap och kompetent produktionspersonal säkerställer implementeringen av ny produktutveckling i den små- och storskaliga produktionen. Produktionshastighet och kvalitetssäkring uppnås genom nära samarbete mellan avdelningarna. Ett övergripande utbildningssystem säkerställer specialistkunskaper och hög motivation och engagemang hos medarbetarna, liksom även deras mångsidighet.

Platsen

Vår markyta på ca 24 000 kvadratmeter erbjuder perfekta utrymmen för hela anläggningen inklusive byggnader och logistik, men även potential för en fortsatt utveckling av företaget under de kommande årtiondena. Med tusentals palluppställningsplatser på tusentals kvadratmeter produktions- och lageryta kan vi organisera och hantera logistiken på ett mycket bra sätt. För råvaror finns ett stort antal tankar med en kapacitet på upp till 30 000 liter. Tankarna befinner sig dels under jord, dels i tempererade hallar för att säkerställa optimal effektivitet vid inköp och logistik.

Arbetarskydd och miljöskydd

Med utgångspunkt från säkerhetssystemet äger produktionen alltid rum enligt principen om riskminimering. För att uppnå detta mål har ett omfattande ledningssystem för miljö- och arbetarskydd installerats. Inrättande av brandceller, brandlarmsystem, kvarhållning av släckvatten, regelbundna övningar och säkerhetsutbildningar, säkerhetsansvariga, produktionsövervakningssystem, rumsgivare, ergonomiska arbetshjälpmedel, tankfyllning med gasåtercirkulation, destillation av lösningsmedel och mycket mer ingår i de höga säkerhets- och miljökraven.