Utveckling – innovation på högsta nivå

Berger-Seidle är kända som pionjärer och innovationsledare i branschen – nationellt och globalt. Sedan uppkomsten av parkett- och golvbehandlingssegmentet har företaget under årtionden varit synonymt med högsta kvalitet, specialisering och innovativ kraft.

Under dessa årtionden har Berger-Seidle regelbundet belönats för sin framstående innovation och sina enastående produkter. Ett exempel är den tyska utmärkelsen ”TOP100 Innovator 2016” med toppbetyget A+.

Detta gör oss både stolta och tacksamma, och är dessutom ett incitament för oss att fortsätta förbättras och investera i nya produkter, vidareutveckling och innovationer. Därför återinvesterar vi nu kontinuerligt en stor del av vår årsomsättning i innovation och utveckling – särskilt i toppmodern teknisk utrustning och högkvalificerad specialistpersonal.

Vårt motiverade utvecklingsteam består av en optimal blandning av specialister: unga talanger och utvecklingsproffs med årtionden av erfarenhet, disputerade kemister och skickliga golvläggare, färgtekniker och laboratorieingenjörer. Denna idealiska blandning tillsammans med ett stort mått av personligt ansvar garanterar kontinuerlig dynamik och nya impulser på en solid grund. Konsekvensen av detta är att omkring en fjärdedel av vår arbetskraft idag har ”vit rock” och enbart ägnar sig åt detta ämne.

Därmed integrerar vi mångfalden i det oändliga utbudet av råvaror och även de senaste rättsliga aspekterna. Vi står i ständig och nära kontakt med råvaruproducenter, myndigheter och organisationer. Vi lägger också stor vikt vid en fullständig och balanserad integrering av kemiteknisk teori och praktik – vilket är anledningen till att både kemister och golvläggare medverkar med viktiga bidrag. På så sätt kan vi åstadkomma tekniskt smarta system som fungerar tillförlitligt i praktiken.

Berger-Seidles breda provningsteknik är ytterligare en grund för detta. En färg har upp till 100 olika egenskaper som vi definierar, testar och registrerar individuellt och grundligt för varje system. Inte bara under utvecklingen – utan även för varje tillverkningssats, varje halvfabrikat och varje råvara. Kvalitet från A till Ö.

Ett exempel är vår unika klimatprovningsrutin. Vårt forsknings- och utvecklingsteam använder specialbyggda klimatkammare och definierade provningsscenarier för att tillsammans med applikationsavdelningen utveckla och prova varje system med avseende på den praktiska användbarheten. Vi simulerar alla fyra typer av extremt klimat från kallt/fuktigt till varmt/fuktigt och kallt/torrt till varmt/torrt. Endast produkter som klarar dessa stränga provningar når Berger-Seidle-marknaden. Idag kan dessa produkter hittas över hela världen … i Sibirien, Singapore, Florida, Mexiko, Island, Danmark, och självklart i Tyskland, hos nöjda kunder.

I ett nötskal: Bästa möjliga utvecklingsresultat tack vare enastående proffs, toppmodern teknik och nästan 100 års erfarenhet som specialistleverantör.