Utvikling – innovasjoner på toppnivå

Berger-Seidle er kjent som banebrytende innovasjonsleder i bransjen – nasjonalt og globalt. I mange tiår, dvs. allerede fra grunnleggelsen av parkett- og gulvbeleggsegmentet, har selskapet stått for høyeste kvalitetskrav, spesialisering og innovasjonsstyrke.

I disse tiårene har Berger-Seidle derfor også stadig blitt premiert for sin spesielle innovasjonsbedrift og fremragende produkter. Et eksempel på dette er utmerkelsen som «Deutschland TOP100 Innovator 2016» med toppkarakteren A+.

Dette gjør oss både stolte og takknemlige, og er også inspirasjon til alltid å gjøre det bedre og investere i nye produkter, videreutviklinger og innovasjoner. I dag investerer vi derfor en stor del av vår årsomsetning konsekvent og kontinuerlig i innovasjon og utvikling – helt konkret i toppmoderne teknisk utrustning og høykvalifiserte fagfolk.

Vårt motiverte utviklingsteam består av en optimal blanding av fagkrefter: unge fagfolk sammen med erfarne utviklingsledere med årelang erfaring, høyutdannede kjemikere sammen parkettleggemestre, lakkteknikere sammen med laboratorieassistenter. Denne ideelle blandingen paret med høyt egenansvar, garanterer kontinuerlig dynamikk og nye impulser på solid basis. Resultatet av dette er at rundt en fjerdedel av våre ansatte kler i dag en «hvit frakk», og arbeider kun med dette temaet.

Vi integrerer mangfoldet av det endeløse spekteret av råstoffer og grensene som settes av de nyeste lovbestemmelsene. Vi står i permanent og tett kontakt med råstoffprodusenter, myndigheter og forbund. Vi legger også stor verdi på en full og overveid innlemmelse av kjemisk-teknisk teori og praksis – dette er grunnen til kjemikere og parkettleggemestre står sammen for vesentlige bidrag. Vi oppnår nemlig teknisk smarte systemer på denne måten, noe som fungerer i praksis enkelt og greit ved bruk.

Vår omfattende Berger-Seidle-testteknikk er her et videre grunnlag. En lakk har inntil 100 forskjellige vurderingskjennetegn, nos som vi bestemmer, tester og protokollfører individuelt og omfattende for hvert enkelt system. Ikke bare for utviklingen, men også for hvert produksjonsparti, hvert halvfabrikat og hvert råstoff. Kvalitet fra A til Å.

For eksempel utmerker seg vår klimatestrutine her. Vårt forsknings- og utviklingsteam utvikler og tester hvordan produktene duger i praksis i spesielt utviklede klimakamre og definerte testscenarier sammen med bruksteknikken for hvert system. Da simulerer vi også de fire ekstreme klima med hensyn til kulde/fuktighet, varme/fuktighet og kulde/tørrhet samt varme/tørrhet. Bare produkter som kommer gjennom dette nåløyet, vurderes som modne for å bli Berger-Seidle-produkter. I dag finner man disse produktene globalt over alt … i Sibir, Singapore, Florida, Mexico, Island, Danmark og naturligvis også Tyskland i hendene på tilfredse kunder.

Prikken over i-en: Takket være fremragende fagfolk, toppmoderne teknikk og 100 års erfaring som spesialist er vårt utviklingsbidrag i toppsjiktet.