BergerTool SmartCord er en snor av polyetylskum med lukkede celler til å fylle under store dilatasjonsfuger. Forhindrer liming av tetningsmassen på 3 sider.

Produktdata

Varenr.:
1066A00A (Ø 6 mm)
1067A00A (Ø 8 mm)

Typer:
Ø 6 mm (M)
Ø 8 mm (L)

Beholderstørrelser:
Pose á 30 m

Sertifikater / Godkjenninger

Nedlastninger