AquaSeal® PAK Stop är en högelastisk fogmassa avsedd för förslutning av breda fogar, även för plankgolv. Den kapslar in problematiska polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som exempelvis kan förekomma i limmet i gamla parkettgolv. AquaSeal® PAK Stop blandas med AquaSeal® PafukiPulver (blandningsförhållande 4,5 kg PAK Stop : 1,35 kg PafukiPulver).

Produktdata

Art-Nr.:
XG17 000A EJ10

Minsta hållbarhetstid:
15 månader*

Giscode:
W2+

Torktid:
14-16 timmar**

Applicering:

Glansgrader/kulörer:

Förpackningsstorlekar:
4,5 kg

Pall:

Certifikat/godkännanden