Brilliance OilCare är en oljevaxbehandling för i stort sett alla oljeimpregnerade träytor. Produkten kan sprayas och är särskilt lämplig för användning i hårt belastade områden.

Produktdata

Art-Nr.:
KZ04 000A AJ10
KZ04 9L4A AJ10 (NW)
KZ04 910A AJ10 (WHITE)

Minsta hållbarhetstid:
36 månader*

Giscode:
Ö60

Torktid:
16-24 timmar**

Applicering:

Glansgrader/kulörer:
standard, naturalwhite

Förpackningsstorlekar:
1 l

Pall:
300 x 1 l

Certifikat/godkännanden