Brilliance OilCare är en oljevaxbehandling för i stort sett alla oljeimpregnerade träytor. Produkten kan sprayas och är särskilt lämplig för användning i hårt belastade områden.

Produktdata

Art-Nr.:
KZ04-0000-0AA
KZ04-90Q1-0AA (NW)
KZ04-9010-0AA (WHITE)

Minsta hållbarhetstid:
36 månader*

Giscode:
Ö60

Torktid:
16-24 timmar**

Applicering:

Glansgrader/kulörer:
standard, naturalwhite

Förpackningsstorlekar:
1 l

Pall:
300 x 1 l

Certifikat/godkännanden