Uppgiftsskydd

Information om behandlingen av dina användaruppgifter enligt artikel 6 i DSGVO:

När du besöker Berger-Seidle GmbH:s interneterbjudande lagras följande information i en loggfil:

– IP-adress till den dator från vilken begäran skickades,
– adressen till den webbplats från vilken åtkomsten skedde,
– serverrelaterad information,
– vilken typ av webbläsare och vilket operativsystem kunden använder,
– information om den servertjänst som används,
– protokollversion,
– namnet på den fil eller erbjudandesida som du har kommit åt,
– datum och tid,
– volym av överförd data,
– information om status.

Dessutom använder vi tjänsten från leverantören Google inom området ”Sök lokala partners”. Här hänvisar vi till leverantörens externa villkor när du använder denna tjänst.

Informationen lagras i 14 dagar och raderas sedan automatiskt. De används uteslutande för statistiska eller bokföringsmässiga ändamål och för att säkerställa korrekt drift; personliga användningsprofiler skapas inte. Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till tredje part. Erbjudandet från företaget Berger-Seidle GmbH använder inga tekniker som tjänar till att spåra enskilda användares åtkomstbeteende (t.ex. cookies).

I vissa fall krävs det att du lämnar personuppgifter som namn, adress eller kontaktuppgifter för att kunna använda erbjudandet. När detta görs visas behandlingens art, omfattning och syfte i det relevanta sammanhanget. Genom att lämna de begärda uppgifterna samtycker du till denna behandling. Du kan när som helst återkalla detta med företaget Berger-Seidle GmbH med verkan för framtiden. Du kommer inte att drabbas av några nackdelar.

Du har rätt till information, rättelse eller radering av de personuppgifter som lagrats om dig, samt rätt att begränsa behandlingen och rätt att göra invändningar och lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och rätt till information i händelse av dataöverföring.
Om du har några frågor eller funderingar om skyddet av dina personuppgifter i vårt företag kan du kontakta vårt dataskyddsombud på DSB@berger-chemie.de

Denna information gäller endast för erbjudandet från företaget Berger-Seidle GmbH. I den mån det hänvisas till andra leverantörers innehåll via korshänvisningar (länkar) kan deras användning av uppgifter baseras på andra principer än de som anges ovan. Berger-Seidle GmbH ansvarar inte för allt innehåll på länkade sidor.