BergerTool Universal Roller

Universellt användbar och lämplig för alla typer av golvlack.

Product Type Size Art.-No.
Nylon 25 cm 1004 A00A

BergerTool Uno Roller

Detta är vår särskilt luddfria roller med lugglängd 15 mm, för materialapplicering upp till 180 ml/m².

Produktbild Typ Maß Art.-Nr.
Nylon 25 cm 1005 A00A

BergerTool Micro Fibre Roller

Detta är vår mikrofiberrulle med standardlugg.

Product Type Size Art.-No.
Microfaser
8 mm Flor
25 cm 1012 A00A

BergerTool Micro Fibre Roller Plus

Detta är vår mikrofiberroller med tätare lugg för högre materialupptagning.

Product Type Size Art.-No.
Micro Fibre
11 mm Flor
25 cm 1077 A00A
Micro Fibre
11 mm Flor
10 cm 1078 A00A

BergerTool Micro Fibre Roller Ultraslim

It is the perfect roller for thin applications and layers, for special cases such as AquaSeal NordicWhite the perfect match.

Product Type Size Art.-No.
Micro Fibre
5 mm Flor
25 cm 1147 A00A
Micro Fibre
5 mm Flor
10 cm 1148 A00A

BergerTool Micro Fibre Roller Deluxe

It is our premium roller, offering a super compact and high quality micro fibre material and specially treated edges.

Product Type Size Art.-No.
Micro Fibre
10 mm Flor
25 cm 1080 A00A

BergerTool Skumplastroller

It is our roller made of foam (without frame).

Product Type Size Art.-No.
Foam 25 cm 1007 A00A

BergerTool Rollerbygel

Product Type Size Art.-No.
Metal 25 cm 1009 A00A
Metal  10 cm 1079 A00A