Historia – tradition genom generationer

Berger-Seidle bygger på lång tradition och nästan ett århundrade av erfarenhet, innovation och tekniska framsteg. Som en bärande beståndsdel av Berger-gruppen består Berger-Seidle idag av tre framgångsrika bolagslinjer.

Det hela tog sin början med Philipp Berger, som år 1926 grundade ett färghandelsföretag med senare produktion i den tyska kemistaden Ludwigshafen am Rhein, och som var verksamt fram till i början av 1960-talet. Från och med början av 1950-talet specialiserade sig företaget på högkvalitativa industrilacker och sedan 1960 på ytbehandlingsprodukter för trägolv. Flytten av företaget från Ludwigshafen till det närliggande Grünstadt 1980 innebar större lokaler med reservkapacitet för fortsatt framgångsrik expansion av företaget. 24 000 m² mark och rymliga byggnader underlättade en systematisk modernisering och utbyggnad av produktionsanläggningarna under de följande årtiondena.

1988 förvärvades parkettlackspecialisten Georg-Seidle GmbH i Freiberg, grundat 1945. Med sammanslagningen av produktsortimenten inleddes utvecklingen till en av de ledande europeiska och globala tillverkarna av parkettlacker. Ambitiösa utvecklingsaktiviteter och världsomspännande marknadsföring ledde till ett stort antal miljömedvetna lack- och oljesystem och smarta problemlösningsprodukter. Som en logisk följd av den globala utvecklingen grundades dotterbolaget ”Berger-Seidle America L.P.” i Duluth i Georgia (USA) 1997.

Idén att erbjuda alla kemitekniska produkter som rör trägolv från en och samma källa förverkligades 2009 genom att parkettlim lades till i produktportföljen. Med förvärvet 2010 av Ramge-Chemie GmbH i Dudenhofen, en limtillverkare med lång tradition sedan 1928, och dess fullständiga införlivande i Berger-Seidle i Grünstadt 2013, kompletterade Berger-Seidle sitt omfattande produktsortiment.

Seminarie- och teknikcentret byggdes 2012 och erbjuder rymliga, idealiska lokaler för de mest tekniskt krävande seminarierna och kompletterar det sammanlagda utbudet hos Berger-gruppen och i synnerhet Berger-Seidle GmbH i Grünstadt.

Parallellt med affärsenheten Berger-Seidle ingår idag även systerbolagen Berger-Lacke och Berger-Zobel i Berger-gruppen. Affärsenheten Berger-Lacke är hemvist för högspecialiserade industriella ytbehandlingar (www.berger-lacke.de). Under varumärket [Z] Zobel är Berger-Zobel premiumleverantören av moderna och miljövänliga fönster-, fasad- och dörrbeläggningar (www.zobel-coatings.de). Även dessa systerbolag och varumärken har en ledande teknisk position inom sina segment och är mycket framgångsrika över hela världen. Idag är de, liksom Berger-Seidle, framgångsrika marknadsledare i många länder.

2019

Stora investeringar i två nya hallar för produktion, lager och distribution samt i TechnologyCenter IndustrialCoatings

2018

Integration av Worms-anläggningen i Grünstadt

2017

Berger övertar Zobel till 100 %

2013

Inrättande av en holdingstruktur inom Berger-gruppen

2012

Integration av Dudenhofen-anläggningen i Grünstadt

2012

Stor investering i ett nytt seminarie- och teknikcenter i Grünstadt

2010

Berger övertar Ramge till 100 %

2007

Stora investeringar i tre nya hallar för varumottagning, produktion och distribution i Grünstadt

2004

Integration av Freiberg-anläggningen i Grünstadt

2001

Markus M. Adam går in i företaget som fjärde generationen

1997

Dotterbolaget Berger-Seidle USA grundas

1994

Stora investeringar i nya byggnader för administration, försäljning och sociala utrymmen i Grünstadt

1991

Omprofilering och konsolidering av parkettbeläggningssegmentet i Berger-Seidle

1988

Berger övertar Seidle till 100 %

1983

Med Franz Adam träder andra generationen tillbaka

1980

Flytt av företaget Berger från Ludwigshafen till betydligt större lokaler och dagens anläggning i Grünstadt

1974

Thomas M. Adam går in i företaget som tredje generationen

1961

Berger specialiserar sig inom segmentet parkettbeläggningar

1954

Berger specialiserar sig inom segmentet industriella ytbehandlingar

1952

Franz Adam går in i företaget som andra generationen

1950

Berger flyttar inom Ludwigshafen till större lokaler på Bleichstraße

1946

Företaget Zobel grundades som återförsäljare och producent av träskyddsbehandlingar av Harry Zobel i Worms

1946

Företaget Seidle grundades som producent av parkett- och träbehandlingar av Georg Seidle i Freiberg

1928

Företaget Ramge Chemie grundades som limproducent av Peter Ramge i Dudenhofen

1926

Företaget Berger grundades som återförsäljare och producent av lacker och färger av Philipp Berger i Ludwigshafen